GreveKunst Struktur

Medlemmerne.

Bestyrelsen:

 • Formand: Kirsten Rasmussen
 • Næstformand: Ole Gjerløv
 • Kasserer: Birgit Henriksen
 • Sekretær: Lone Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem: Grethe Olsen
 • Suppleant: Siri Rude

Værkstedsudvalg:

 • Tove Laustsen
 • Birgit Henriksen
 • Grethe Olsen

Ovnudvalg:

 • Tove Laustsen
 • Birgit Henriksen
 • Lone Pedersen
 • Kirsten Rasmussen

Glasurudvalget: 

 • Tove Laustsen
 • Marianne Sheye
 • Lone Pedersen
 • Kirsten Rasmussen

Censurudvalget

 • Grethe D`Aniello
 • Helmer Poulsen
 • Mogens Nørgaard
 • Tove Laustsen

Udflugtsudvalget:

 • Edel Buchtrup
 • Marianne Sheye
 • Hanne Pedersen
 • Ole Gjerløv
 • Kaffe/te-udvalget: 
 • Grethe Olsen