Aktiviteter

Formål
Foreningens formål er at samle personer, som aktivt dyrker deres kreative evner og i fællesskab udvikle forståelse for kunst. Vi benytter interne og eksterne undervisere og tager på aktuelle udstillinger.

Medlemskab
Personer med interesse for kunst og debat kan optages som aktive eller passive medlemmer. Bestyrelsen fastsætter antallet af aktive medlemmer ud fra pladshensyn. Vi mødes fast en gang ugentligt, hvor vi maler og arbejder med keramik.

Passive medlemmer
Passive medlemmer kan være støttemedlemmer eller være på venteliste til at blive aktivt medlem. Passive medlemmer kan deltage i ekskursioner og andre aktiviteter efter først-til-mølle princippet.

Mødetider for medlemmer
Malerne har mødeaktivitet hver mandag fra kl. 8 – 12 og igen fra 18 – 21 på Olsbækken i salen samt 2. søndag hver måned om formiddagen

Alle aktive medlemmer kan mødes  og arbejde med deres værker på Hedelyskolens billedkunstlokale:

Mandag og tirsdag 16.30 – 21

torsdag 18 – 21

lørdag 9.30 – 14.30

Økonomi og aktiviteter
Materiale forbrug er for egen regning. Foreningen søger relevante kommunale støtteordninger. Kursus tilmelding sker ved indbetaling af egenbetaling til foreningens bankkonto. Et udvalg planlægger og udbyder ekskursioner. Entré- og transportudgifter er altid for egen regning. Vi aftaler så vidt mulig samkørsel.

Undervisning
GreveKunst benytter eksterne undervisere og har i medlemskredsen mange kvalificerede personer, som stiller deres kunnen til rådighed. Vi afholder temadage og weekendkurser, hvor der må påregnes brugerbetaling ved eksterne undervisere.

Udstillinger
Vi tilstræber af holde 2 udstillinger om året. Et udstillingsudvalg varetager det praktiske arbejde. Vi har udstillet i kunstforeninger, offentlige institutioner og lignende. Udstillingerne er åbne for alle medlemmers værker, som har været igennem en udvælgelsesprocedure.

Film og foredrag
Vi arrangerer foredrag og film-fremvisninger, hvor både aktive og passive medlemmer kan deltage.

Medlemsmøde
Vi har medlemsmøder 4 gange årligt. Her er det nyt fra formanden og gensidig orientering. Vi mødes over en kop kaffe og evt. lidt hjemmebag til socialt samvær. Til disse møder er både aktive og passive medlemmer velkomne.

Meddelelser
Kommunikation foregår via E-mail. Foreningens E-mail er: grevekunst@gmail.com