Bestyrelsen

Formand:
Kirsten Rasmussen
Kirsten53Rasmussen@gmail.com

Næstformand:
Ole Gjerløv
olegjerloev2670@gmail.com

Kasserer:
Birgit Henriksen
BH@kbpskole.dk

Sekretær / WebMaster
Stig Løvenkrands
Stiglion@youmail.dk

Best.Medl.:
Lone Pedersen
pileaasliv@gmail.com

Suppleant:
Grethe Olsen
greverne@mail.dk

Foreningen:
Grevekunst
grevekunst@gmail.com

Kontakt kan også foregå via www.GreveKunst.dk under fanen kontakt